HỒ SƠ NĂNG LỰC

NHÂN SỰ

Họ tên: PHAN VĂN TOÀN

Chức danh: Chuyên viên nội dung

SĐT: 0918.943.049

Ngày sinh: 31/10/1994

Email: vantoan.nhienmedia@gmail.com

Website: Nhienmedia.vn

Địa chỉ : 84 Lê Lợi, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Từ 6/2016 – 6/2021:

+ Phóng viên Đài Truyền thanh – truyền hình huyện Thăng Bình

+ Cộng tác viên Báo Quảng Nam

+ Từ 6/2021 – nay: Phó Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Truyền thông – Thương mại và dịch vụ Nhiên Media

KỸ NĂNG

Tốt nghiệp: Cử nhân Báo chí – Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

THÀNH TỰU

HÌNH ẢNH