HỒ SƠ NĂNG LỰC

NHÂN SỰ

Họ tên: NGUYỄN THỊ KIM CHUNG

Chức danh: Kế toán

SĐT: 0946.305.506

Ngày sinh: 06/07/1995

Email: kimchung.nhienmedia@gmail.com

Website: Nhienmedia.vn

Địa chỉ : 84 Lê Lợi, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

KỸ NĂNG

THÀNH TỰU

HÌNH ẢNH