HỒ SƠ NĂNG LỰC

CEO NGUYỄN THỊ HƯƠNG​

Giám đốc Công ty

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

– Từ 10/2019 – nay: Giám đốc tại Công ty TNHH Truyền thông – Thương mại và dịch vụ Nhiên Media

KỸ NĂNG

Tốt nghiệp: Sư phạm Sinh học – Đại học Sư phạm Đà Nẵng

THÀNH TỰU